/ ADMITEREA LA SGF

1. Înscrierea în clasa pregatitoare:

Înscrierea elevilor la SGF pentru clasa pregatitoare constă in următoarele etape:
• transmiterea prin e-mail sau telefonic a datelor de contact ale părinţilor, numele și data naşterii elevului;
• serviciul secretariat al SGF va contacta părinții în vederea stabilirii unui interviu cu directorul școlii;
• interviu cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
• observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii prin cabinetul de consiliere;2. Înscrierea în clasele I – VIII:
Înscrierea elevilor la SGF în clasele I – VIII constă în următoarele etape:
• transmiterea prin e-mail sau telefonic a datelor de contact ale părinţilor, numele și data naşterii elevului;
• serviciul secretariat al SGF va contacta părinții in vederea stabilirii unui interviu cu directorul școlii - interviul are loc la sediul SGF cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
• observarea psiho-pedagogică realizată de către profesorii consilieri ai şcolii prin cabinetul de consiliere;
• testare care are loc în aceeași zi cu interviul, la limba engleză, limba si literatura română şi matematică;

În cazul în care elevul este declarat admis, urmează înscrierea acestuia la SGF pe baza unui dosar care cuprinde:
• cererea de înscriere;
• acordul financiar
• acordul cadru de parteneriat pentru educaţie;
• copia certificatului de naştere al copilului;
• copia actului de identitate al unuia dintre parinti;
• cererea de transfer (pentru elevii care se transfer de la alte școli);
• foaia matricolă de la şcoala frecventată anterior / fişa de evaluare de la grădiniţa frecventată anterior;
• fişa medicală si fișa medicala tip SGF;
• alte documente solicitate de SGF, în funcţie de situaţie;Notă: Înscrierea copiilor la SGF are în vedere şi compatibilitatea valorilor morale ale familiei cu principiile educaţionale ale SGF