Serviciu de Paza

SGF asigură paza non stop a spaţiilor sale.

Serviciile de pază constau în:

• legitimarea tuturor persoanelor care intră în incinta SGF
• interzicerea părăsirii şcolii de către elevi fără acordul scris al părinţilor
• supravegherea spaţiilor SGF pe timp de noapte