Cultura Organizationala

Cultura organizaţională, se dorește a fi definită de un ethos înalt profesional, cu accent pe munca în echipe multidisciplinare, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, entuziasmul, dorinţa de afirmare sunt valori dominante. Climatul organizaţiei va fi unul deschis, dinamic, stimulativ premisă pentru stabilirea unor relaţii psihoeducaționale adecvate, colegiale si de respect.