Ciclu de Invatamant Primar

An școlar 2017-2018:

SITUAŢIE PRIVIND NUMĂRUL CLASELOR / NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

SITUATIE STATISTICĂ CLASE PREGĂTITOARE CLASE a I-a CLASE a II-a CLASE a III-a CLASE a IV-a
Total Clase 1 1 1 1 1
Total elevi maxim 12 maxim 12 maxim 12 maxim 12 maxim 12

Reguli și regulamente:
Conform legii, SGF funcţionează dupa Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar elaborat de MECT şi reactualizat în 2005.La nivelul instituției, sunt în vigoare următoarele reguli și regulamente interne :
• Regulamentul de ordine interioară
• Regulile pentru elevi - stabilte în comun profesori-elevi
• Codul de conduită al elevilor - valori comune
• Codul de conduită pentru profesori - valori comune
• Responsabilităţile cadrului didactic de serviciu pe şcoală
• Acord de parteneriat şcoală-familie-semnat de toţi părinţii şcolii
• Regulament privind transportul elevilor

Evaluare:
• procesul de evaluare respectă normele şi metodologiile MENCS;
• suplimentar, scoala şi-a dezvoltat şi o schemă proprie de evaluare ce diferenţiază performanţele individuale şi urmăreşte progresul elevului;
• se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observaţia individuală etc.;
• la interval de doua luni calendaristice, părinţii primesc un raport periodic de progres, care conţine observaţii ale profesorilor şi măsuri ameliorative;
• la finalul semestrului, şcoala pune la dispozitia părinţilor un raport de evaluare ce conţine observaţii şi comentarii ale învăţătorului clasei şi directorului şcolii, referitoare la activitatea şcolară şi conduita elevului;
• fiecare elev are un portofoliu care conţine testele de evaluare şi mostre de lucrări;
• la începutul anului şcolar, fiecare elev susţine testări iniţiale;
• nivelul academic este apreciat prin testări naţionale la finalul claselor a II a şi a IV a.Modalităţile de apreciere şi premiere ale elevilor:
Pentru rezultate bune la învăţătură sau conduită corectă elevii sunt apreciați și premiați prin procedee proprii şcolii :
a) apreciere verbala
b) acordarea de diploma sau alte distinctii
c) scrisori de felicitare adresate parintilor
d) premierea cu diferite ocazii
e) participarea cu prioritate/gratuit la activitatile organizate de scoala (excursii, tabere, vizite, spectacole etc.)
f) posibilitatea de a reprezenta scoala la diverse intalniri, evenimente etc
g) mentionarea numelor in materialele informative ale scolii
h) acordarea de premii speciale ale scolii

Pentru costuri apasa Aici

Contact
Siguranta Copilului tau
Colaboram cu: