Cabinet de Consiliere

Misiunea Cabinetului de consiliere


Prin activitatea sa, cabinetul de consiliere al Şcolii Gimnaziale Fortium îşi propune să creeze o atitudine pozitivă a elevilor faţă de propria persoană, şcoală, familie şi comunitate.


Obiective generale


1. Asigurarea asistenţei psihopedagogice a elevilor în vederea dezvoltării libere, integrale şi armonioase a elevului, în formarea personalităţii autonome şi creative. 1.1 Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană. 1.2 Dezvoltarea responsabilităţii sociale şi formarea deprinderilor de interacţiune socială. 1.3 Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării propriei sănătăţi fizice şi mentale. 1.4 Dezvoltarea unor tehnici eficiente de învăţare şi management al învăţării. 1.5 Dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei.

2. Consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice în dificultăţi de relaţionare cu copilul şi adaptare şcolară.

3. Asigurarea calităţii şi eficienţei activităţii specifice cabinetului de asistenţă psihopedagogică.

4. Iniţierea şi derularea de proiecte educaţionale adaptate la nevoile şcolii şi care să sprijine atingerea ţintelor strategice din Proiectul de dezvoltare instituţională al SGFServicii oferite: Consilierea individuală a copiilor școlii Consiliere de grup pe diferite teme în funcţie de nevoile claselor Consiliere parentală Asistenţă psihopedagogică acordată părinţilor şi cadrelor didactice Activităţi de observare a elevilor la clasă (în timpul orelor de curs) şi în afara ei ( teren de joacă, pauze, prânz, activităţi extraşcolare) dezvoltarea de proiecte și campanii la nivelul școlii Completarea Rapoartelor de Consiliere şi Orientare Şcolară pentru elevii claselor I-VIII Selecţie copii, interviuri cls I / transferuri copii nivel primar şi gimnaziu